امروز: جمعه, 08 مرداد 1400 19:43

 

اطعام ۲۰ هزار نفر نیازمند در استان بوشهر / اجرای ۲۳ برنامه در فاصله عید  قربان تا عید غدیر