اخبار پیش دبستانی سما گناباد

بازدید نوآموزان پیش دبستانی سما گناباد از موزه حیات وحش

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

همزمان با 31 اردیبهشت ماه نوآموزان پیش دبستانی سما از موزه ی حیات وحش گناباد واقع در اداره محیط زیست دیدن کردند. در این بازدید ابتدا جناب آقای عطارباشی کارشناس محیط زیست در مورد موزه، حیوانات آن و ... توضیحاتی برای نوگلان ارائه نمودند. سپس نیز توسط این اداره از تمامی نوآموزان ما پذیرایی بعمل آمد.