اخبار پیش دبستانی سما گناباد

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان و انتخابات انجمن

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

اولین مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان پیش دبستانی سما، روز سه شنبه مورخ 25-7-96  ساعت 15 عصر در مرکز پیش دبستانی سما با حضور کارشناسان آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش گناباد، آقایان سلطانیان و قلی زاده برگزار شد.

در این جلسه پس از تلاوت قرآن توسط نوآموز سید علیرضا امیری کیا، جناب آقای سلطانیان کارشناس محترم آموزش ابتدایی در مورد اهمیت هفته پیوند اولیا و مربیان؛ و انجمن اولیاء سخنرانی نمودند. سپس سرکار خانم زهرا خاکشور مدیریت محترم مرکز ضمن تقدیر و سپاس از قاری کوچک قرآن علیرضا امیری کیا و اهدای جایزه به وی؛ از همه ی اولیاء و کارشناسان محترمی که در این مراسم حضور داشتند تشکر نمود و نیز در مورد اهمیت دوره پیش دبستانی و آموزش های مربوطه ایراد سخن نمودند.

در پایان این مراسم نیز پس از پذیرایی و توزیع فرم های نظرسنجی، حضار به نامزدان منتخب خود رأی دادند، که نتایج آن به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

  1. سرکار خانم مژگان شفیعی

  2. سرکار خانم مهدیه جباری

  3. سرکار خانم مرضیه مودب

  4. سرکار خانم زهره پورحسین

  5. سرکار خانم محبوبه سلیمانیان نوقابی

که سه نفر اول بعنوان اعضای اصلی و دو نفر بعد بعنوان اعضای علی البدل هستند.