اخبار پیش دبستانی سما گناباد

نوآموز سما در بین برگزیدگان مسابقه نقاشی برگزار شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی درخشید

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

در مسابقه نقاشی  با موضوعات سالمندان و سبک زندگی سالم، سالمندان و انتقال ارزش های فرهنگی و دینی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد؛ نوآموزان سما مثل همیشه با شرکت پرشور خود درخشیدند.

کوثر سادات داوودی نیز از این مرکز یکی از برگزیدگان این مسابقه بود.