اخبار پیش دبستانی سما گناباد

نوآموزان سمایی برای دیدن فیلم قهرمانان کوچک به سینما رفتند.

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

روز چهارشنبه مورخ 8-9-96 نوآموزان سمایی در سینما شهر گناباد گرد هم آمده و در کنار دوستان خود لذت دیدن یک فیلم سینمایی را تجربه نمودند.

در این روز که کودکان سمایی برای دیدن فیلم «قهرمانان کوچک» در سینما شهر گناباد حضور یافتند نیز از تمامی نوآموزان پذیرایی بعمل آمد.