اخبار پیش دبستانی سما گناباد

بینایی سنجی نوآموزان سمایی در سال 96

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

روز یکشنبه در تاریخ 26 آذرماه 96 نوآموزان مرکز پیش دبستانی سما گناباد، توسط اپتومتریست محترم سرکار خانم راحله رشید در محل پیش دبستانی سما بینایی سنجی شدند.