اخبار پیش دبستانی سما گناباد

امروز فرشته های کوچک سمائی برای نزول باران دعا کردند.

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

روز دوشنبه مورخ 11 دی ماه 96 کودکان سمایی با قلبهای پاک و زلال خود و دستان کوچک رو به آسمان، برای نزول باران و رحمات الهی دعا و نیایش نمودند. این مراسم که تحت عنوان شکرگزاری و دعای باران؛ با هدف ترویج فرهنگ عبادات توحیدی به صورت دسته جمعی و استجابت دعای کودکان بدلیل خلوص و پاکی باطن آنها در محل پیش دبستانی سما گناباد اجرا شد. در ابتدای این مراسم سرکار خانم زهرا خاکشور مدیریت محترم پیش دبستانی راجع به صرفه جویی در مصرف آب و استفاده ی درست از این نعمت بزرگ الهی، و همچنین اهمیت دعا و نیایش باخدا مخصوصا دعای خردسالان و... سخنرانی نموده و سپس همراه با مربیان و نوآموزان سمایی برای نزول باران دعا نمودند.