اخبار پیش دبستانی سما گناباد

کنفرانس علمی دانشمندان کوچک سمایی

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

در هفته سوم دی ماه 96 نوآموزان پیش دبستانی سما در سالن گرد هم آمده و چندتن از نوگلان در جمع دوستانشان مباحث علمی مورد تحقیق خود را گزارش دادند.

در ابتدای این مراسم سرکار خانم خاکشور مدیریت محترم پیش دبستانی، در خصوص نحوه ی کنفرانس و موضوعات هرکدام از نوآموزان توضیحاتی به زبان کودکانه ارائه کردند.

احمد ترکمنی، علی حسن نیا، فاطمه مؤمنی، سجاد اسمعیل زاده، سارینا سعیدی، سامینا سعیدی، کوثر عطارباشی، ابوالفضل رفیعی، نادیا غلامیان، بردیا صباغ زاده، علیرضا امیری کیا، یاسمین عربصاحبی از جمله نوآموزانی بودند که در این کنفرانس شرکت کرده و توانستند در جمع دوستانشان ارائه های علمی خوبی داشته باشند.