اخبار پیش دبستانی سما گناباد

سومین مجمع عمومی اولیاء و مربیان پیش دبستانی سما گناباد برگزار شد.

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

عصر روز سه شنبه مورخ 17 بهمن96 سومین مجمع عمومی اولیاء و مربیان مرکز پیش دبستانی سما با حضور جناب آقای هاشم میرثانی مسئول سنجش کودکان گناباد و مشاور خانواده و کودک برگزار گردید.